هر چهارشنبه یک همایش رایگان در طلیعه صبحدرمان افسردگی، اضطراب و وسواس
مشاوره ازدواج و طلاق – زوج درمانی
مشاوره کودک و نوجوان، بیش فعالی، پرخاشگری و اوتیسم
بازی درمانی – نورو فیدبک
آزمون هوش و استعداد یابی – مشاوره تحصیلی و شغلی

موضوع همایش 7 آذر :   ارتباط موثر والدین با فرزندان
موضوع همایش 21 آذر : هنر زن بودن
موضوع همایش 5 دی  : انتخاب رشته متناسب با شخصیت فرزند

گالری تصاویر